kriskommunikation kriskommunikation

Digital attack – så bygger ni motståndskraft!

Webbinarium 14 juni 09.00-12.00

Vårt första webbinarium om informationspåverkan och cybersäkerhet sändes 17 maj och blev en fullträff enligt utvärderingen, 4,9 poäng i betyg. ”Ögonöppnare” och ”Informativt” var några av omdömena från deltagarna som kom från näringslivet, kommuner, statliga företag, regioner m.fl. Eftersom många önskat en repris kör vi nu webbinariet från den 17 maj en gång till, den 14 juni.

Vår säkerhet utmanas idag från flera håll. De risker liksom hot som företag och myndigheter, ja samhället i stort måste hantera är sammanhängande. För att kunna hantera störningar krävs förståelse för helheten. Det handlar såväl om fysisk och digital säkerhet som kognitiv säkerhet. På det stora hela är vi allt mer beroende av varandra.

Informationsbolaget bjuder in till ett webbinarium där vi går igenom aktuella trender och händelser inom områdena geopolitik, cybersäkerhet och påverkansoperationer. Fokus kommer att vara på hur den egna verksamheten kan prioritera sina resurser för att bygga resiliens. Webbinariet arrangeras i samarbete med Combitech.

Omvärldsutveckling Omvärldsutveckling

Program:

09:00-09:40: Omvärldsutveckling

I dag kan en händelse på andra sidan jorden snabbt få allvarliga konsekvenser för den egna verksamheten. Stormaktsrivalitet, politisk risk och störningar i de internationella försörjningskedjorna har betydande påverkan och alla berörs.

I dag är också antagonistiska hot från främmande makt liksom organiserad brottslighet ett reellt hot för alla verksamheter – antingen riktas hoten direkt mot den egna verksamheten för att ni är det prioriterade målet eller så används er organisation som en bricka i ett större sammanhang

09:40-10:25: Cyberoperationer - en lägesbild

Digitaliseringen har öppnat för positiva möjligheter men samtidigt skapat sårbarheter eftersom informationen har blivit allt mer digital, sammankopplad och uppkopplad. Angreppssätten varierar men drivkraften bakom cyberangrepp är ofta densamma - påverkan och pengar.

Det är omöjligt att bygga bort säkerhetsriskerna helt men genom att identifiera vilka verksamhetens ”guldägg” är och göra en analys kring hotbilden skapas en bra grund. Det handlar om att förstå vilka tillgångarna är, hur de är strukturerade i systemen, hur de hanteras av medarbetarna och hur de bör värderas

10:25-10:35: Paus
10:35-11:20: Informationspåverkan - en lägesbild?

Informationspåverkan kan vara ett allvarligt hot mot er verksamhet. Genom opportunistiska, kreativa och tekniskt avancerade metoder kan t.ex. främmande makt, kriminella och bedragare agera för att på olika sätt störa och vilseleda för att på så sätt påverka vårt demokratiska samhälle.

Vilka risker och möjliga hot utgör den mot såväl enskilda medarbetare som mot kunder och varumärke? Vad kan den egna verksamheten göra för att hantera detta?

11:30-12:00: Verktyg

Här delar vi några av våra främsta tips om hur man kan förstärka och rusta sin egen verksamhet mot cyberangrepp och informationspåverkan.

  • Så tar ni ett strategiskt helhetsgrepp och skapar medvetenhet inom er organisation
  • Så utvecklar ni er omvärldsbevakning och er förmåga att identifiera olika hot och risker.
  • Hur arbetar ni proaktivt och hur ska ni agera reaktivt vid olika händelser?

Föreläsare:

Crisis Management Crisis Management

Anton Lif, Combitech

Rådgivare inom Crisis Management, specialiserad på påverkansoperationer
Anton Lif är specialist på påverkansoperationer och kommunikation. Tidigare arbetade Anton vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och byggt upp förmågan i Sverige. Anton har även engagerat sig i frivilliga försvarsorganisationer och under 2018 var han projektledare för ”Att möta informationspåverkan – medborgerlig motståndskraft” som genomfördes av Svenska Försvarsutbildarna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Combitech Combitech

Mats Dufva, Combitech

Senior rådgivare Cyber Security och enhetschef för Security Review
Mats Dufva har med över trettio år i branschen en gedigen kunskap och lång erfarenhet av att hantera cyberhot och säkerhetsincidenter. Utöver uppdraget på Combitech utbildar och föreläser Mats utifrån sina specialistområden: informationssäkerhet, IT-säkerhet, risk- och sårbarhetsanalyser, säkerhetsgranskning, anomalier, säkerhetsincidenter, hot och underrättelsearbete. Mats har de senaste åtta åren varit verksam inom konsultbranschen, men har innan det även arbetat inom offentlig verksamhet, t.ex. som IT-säkerhetsansvarig på Västra Götalandsregionen (VGR IT).

Fakta:

Datum: 14 juni kl. 09:00-12:00

Pris: Grupplicens 3.950 kronor exkl. moms. Fritt antal deltagare från er verksamhet samt tillgång till utbildningen i 3 månader.

Information: Gustaf Erichs,

Arrangörer: Informationsbolaget i samarbete med Combitech

Anmälan:

Genom att fylla i formuläret nedan anmäler du dig till webbinarium Kriskom 2022, 14 juni. Priset är 3.950 kr exkl. moms. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Kontakta oss på telefon 040-611 13 00 om du har några frågor.